Lingua Confluence OÜ on 2014. aastal eesti erakapitalil loodud ettevõte, mille eesmärgiks on pakkuda individuaalsetest vajadustest ning huvidest lähtuva keeleõppe ja enesetäienduse koolitusi.  Kõige paremini iseloomustavad meid märksõnad: kiirus, professionaalsus ja individuaalsus, ehk
- kõik koolituspaketid on loodud kliendi vajadustest ning soovidest lähtuvalt
- koolituspaketid ning ajakava koostatakse koostöös kliendiga, võimalikud on nii intensiivsed õppe nädalad, kui rahulikud kord nädalas tunnid
- koolitused hõlmavad erinevaid meediume - otsekontakttunnid, Skype-tunnid, telefoni- ning e-õppe tunnid.
- koolitusi viivad läbi innovatiivsed, heal tasemel oma ala professionaalid.

Meie meeskonda kuuluvad:Karoline Säde
Juhatuse liige
Täiendkoolitused 

Olen inglise keele õpetaja 2010. aastast.  Omandasin bakalaureusekraadi Tallinna Ülikoolis inglise keele ja kultuuri erialal ning magistrikraadi Tartu Ülikoolis anglistika (inglise keele õpetaja) erialal. Inglise keel on olnud minu jaoks ukseks maailma. Olen reisinud läbi Ameerika Ühendriikide ning hobi korras tegutsenud ka vabakutselise ajakirjanikuna nii Eesti kui ka välismaistes meediaväljaannetes kajastades Eesti ratsasporti. Lisaks inglise keele õpetaja tööle olen külalislektor Tallinna Ülikoolis, kus tegelen selliste teemadega nagu motivatsioon, juhtimiskäitumine ning ülddidaktika.


Deniss Mironov
Inglise keel  

Olen kogenud professionaalne inglise keele õpetaja. Olen töötanud täiskasvanud õppijatega viimased 15 aastat. Hetkel töötan Tallinna Ülikoolis suulise tõlke õppejõuna, konverentstõlgina ja Lingua Confluence Koolituskeskuses inglise ja vene keele õpetajana. Minu hariduskäik on olnud mitmekülgne. Lõpetasin Tallinna Pedagoogilise Seminari, algklasside õpetaja eriala diplomiõppe aastal 1996. Lisaks lõpetasin 5-aastase bakalaureuseõppe Tallinna Pedagoogilises Instituudis inglise filoloogia erialal (2001) ning olen omandanud magistrikraadi pedagoogikas (2004) ja konverentsitõlkes (2008) Tallinna Ülikoolis. Olen töötanud ka 11 aastat Eesti Mereväe ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuses. Lisaks olen osalenud mitmetel täiendkoolitustel:

2011 Teacher Trainer Course, Pilgrims Ltd, Canterbury, England

2014 Creative Adult Teaching, The Lake School of English, Oxford, England

2016 Small Talk Training, Äripäev, Tallinn, Estonia

Keeled ja õpetamine on mind alati paelunud. Keele õppimine ei ole lihtne ülesanne, kuid veidikese püsivuse ning tahtmisega on võimalik saavutada juba lühikese aja jooksul päris häid tulemusi. Tulge meie kursustele ning lubage see meil teie jaoks teoks teha.


 
Külli Liebert
Inglise keel


Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis inglise keele 5-aastase bakalaureuseõppe, mida võrdsustatakse magistrikraadiga. Inglise keelt olen õpetanud kokku juba kakskümmend aastat. Olen varem õpetanud täiskasvanuid Mainori Keelekeskuses, Big Ben keeltekoolis ja erakoolis Adelante Koolitus, kus olen üks asutajatest ja juhatuse liige. Lisaks keelekoolituste läbi viimisele, tegelen aktiivselt ka keeleõpikute kirjastamisega. Viimase 15 aasta jooksul olen koostanud ja/või toimetanud üle kümne audioõpiku sarjas Kuula & Korda. Õpetajakarjääri vahepealsel ajal (suveperioodidel) töötan giidina. Viin kruiisituristidele inglise ja hispaania keeles läbi ekskursioone Tallinnas ja Rakveres. Usun, et see töö on avardanud mu maailmavaadet, muutnud mind tolerantsemaks ja julgemaks suhtlejaks, millest on kindlasti ka koolitajatöös kasu.
Olen osalenud mitmetel täiendkoolitustel, muuhulgas läbinud aktiivõppemeetodite koolitusel Küprosel Comenius/Grundtiv programmi rahastusel. Lisaks inglise keelele suhtlen vabalt hispaania ja soome keeles.

Jaana Kukk
Inglise keel


Inglise keel on olnud osa minu elust juba alates esimesest klassist ja on seda tänaseni. Selle keele oskus on mulle avanud nii palju võimalusi ja jätkuvalt avab. Peale gümnaasiumi lõpetamist läbisin 5-aastase bakalaureuseõppe Tallinna Pedagoogilises Instituudis inglise filoloogia erialal. Olen töötanud Hiltoni hotelliketi kõnekeskuses, kus mu igapäevaseks töökeeleks oli inglise keel. Olen õpetanud erinevas vanuses õppijaid - täiskavanuid Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis ja lapsi Keila Koolis. Suulist ja kirjalikku tõlget enesearengu teemadel olen teinud juba aastaid.

Praegu juhendan täiskasvanud individuaalõppijaid, kes soovivad oma inglise keeles vestlemise oskust täiendada, värskendada või üle saada rääkimishirmust, seega on mu põhifookus suulisel eneseväljendusel. Mu jaoks on oluline, et õppimise õhkkond oleks pingevaba ja toetav.

Samuti juhendan Keila piirkonna Väärikate Ülikooli inglise keele klubi, mis tegutseb jaanuarist 2014 kuni tänaseni.